1. Na vkládané a vytvářené texty aplikovat styl Normální (naeditovat).
 2. Dělat si vždy poznámky, odkud vkládané texty jsou.
 3. Na nadpisy průběžně aplikovat styly Nadpis 1 – 3.
 4. Vložit číslování pod/kapitol.
 5. Vložit objekty (tabulky, grafy, rovnice, obrázky).
 6. Popsat objekty včetně zdrojů.
 7. Všechny nevlastní texty odcitovat v textu.
 8. Vytvořit úvodní strany a kapitolu Zdroje.
 9. Udělat na potřebných stranách číslování stran.
 10. Vložit/vygenerovat obsah.

Jde o příkladný postup, někomu může vyhovovat odlišný.

Rychlé rady

 1. Na všechen text používat styly.
 2. Změny formátu textu měníme ve stylech.
 3. Všechny cizí myšlenky je nutno citovat.
 4. Citace musí být podle ČSN.
 5. Použít obrázky jen pokud je dohledatelný autor.
 6. Levý okraj bývá širší kvůli vyvazování práce.
 7. Černá barva v nadpisech nikoho neurazí.
 8. Strany se číslují od Kapitoly 1 (patrně Úvod).
 9. Neignorovat neopravené pravopisné chyby.
 10. K nadpisům se číslování nepíše ručně.
 11. Zdroje jsou uvedeny v kapitole Zdroje.
 12. Všechny objekty je nutno popsat a citovat zdroj.
 13. Obsah se nedělá ručně, generuje z nadpisů.
 14. Cizí texty nekopírujeme, ale parafrázujeme.
 15. Hlavní nadpisy jsou vždy na nové straně.
 16. Akademická práce je formální,
 17. Obrázky nikdy neobtéká žádný text.
 18. Obrázky ne vedle sebe, ale pod sebe.
 19. Text je zarovnán do bloku, řádkování 1,5 násobku.
 20. Mezery mezi texty se dělají v nastavení odstavce.
 21. Pro různou orientaci či velkost stran jsou třeba oddíly.
 22. Mezi ne/číslované strany dokumentu je třeba dát oddíl.
 23. Abstrakt/anotace shrnuje stručně obsah celé práce.
 24. Poděkování není povinné, ale doporučuje se.
 25. Nadpisy před Úvodem neděláme stylem Nadpis 1.
 26. Za titulní stranu patří titulní list, v el. verzi jeho sken.
 27. V kapitole Výsledky tyto nekomentujeme, to až v diskuzi.
 28. V závěru je stručně co práce zjistila, jaký je její přínos.
 29. Kniha bývá důvěryhodnější než online zdroje.
 30. Objekty (obrázky, tabulky aj.) nepřesahují okraje strany.
 31. V textu nejsou osamocené nadpisy, svazují se s texty.
 32. Vhodně použít odrážky namísto dalších podkapitol.
 33. Úroveň nadpisu změníme aplikací jiného stylu Nadpis.
 34. Obsah nepatří do obsahu a nemá žádné číslování.
 35. Délka práce se měří na normostrany (1NS=1800 znaků).
 36. Odsazení prvního řádku se nastavuje ve stylu Normální.
 37. Nezapomenout aktualizovat obsah, pokud se změní.
 38. Buňky v tabulkách je vhodné vždy vertikálně zarovnat.
 39. Obdobné tabulky i obrázky by měly být stejně velké.
 40. Vkládáme jen objekty, na které se v práci odkazujeme.
 41. Obrázky zarovnáváme na straně vlevo nebo na střed.
 42. Objekty popisujeme pomocí nástroje Vložit titulek.
 43. Název souboru by měl obsahovat jméno a druh práce.
 44. Ctrl+enter používáme pro pevné zakončení strany,
 45. Ctrl+shift+mezera vytvoří nedělitelnou/tvrdou mezeru.
 46. Win+shift+s udělá výstřižek strany do schránky.
 47. Práci je vhodné pravidelně konzultovat s vedoucím.
 48. Text či objekt z neznámého zdroje nepoužijeme.
 49. Přílohy na konci začínající stranou s jejich seznamem.
 50. Výsledky práce musí být v souladu s jejím zadáním.