Okraje strany

  • Většina akademických prací má velikost okrajů uvedených ve svém vzoru zadání, které je žádoucí respektovat.
  • Levý okraj bývá širší, protože vytisknutá práce se zde vyvazuje (dnes už zpravidla ani to ne, ale kdyby bylo potřeba). 
  • Běžný rozměr bývá 3 cm vlevo, ostatní strany (pravá, horní, dolní) pak 2,5 cm.
Běžně nastavené šířky okrajů strany.
  • Pro nastavení šířky okrajů lze použít nástroj okraje (záložka Rozložení / okraje, vlastní).
Zde je nástroj pro nastavení okrajů strany .
Zde lze zadat konkrétní rozměry okrajů.

Orientace a velikost strany

  • Někdy se hodí v přílohové části mít vloženy některé rozsáhlejší přílohy (tabulky, mapy, schémata) např. na formátu A3 (horizontálně).
  • Aby mohl mít dokument některé strany jinak velké či orientované, musí se na místech přechodu rozdělit za pomoci oddílů (záložka Rozložení / Konce / Na další straně).
  • Pro každou změnu orientace či velikosti strany se musí použít (vložit) další oddíl.
  • Rozměr strany A3 na šířku je 420 mm x 297 mm.
Příklad stránek v dokumentu, kdy za stranu 17 je nutno vložit oddíl, aby další strany mohly mít jinou orientaci a velikost (A3).