• Ctrl + Enter – pevný konec strany
 • Shift + Enter – nový řádek, avšak stejné odstavec
 • Ctrl + Shift + Enter – nedělitelná mezera
 • Win + Shift + S – výstřižek obrazovky
 • Ctrl + Z – provádí operace Zpět.
 • Ctrl + C – zkopíruje do schránky
 • Ctrl + X – vyjme do schránky
 • Ctrl + V – vloží ze schránky
 • Ctrl + A – vybere všechen text
 • Ctrl + B – tučné formátování textu.
 • Ctrl + I – nastaví kurzívu.
 • Ctrl + U – nastaví podtržení textu.
 • Ctrl + S – uložení dokumentu (save)
 • Ctrl + Backspace – smaže slovo před

Zkratek existuje mnohem více, zde jsou vypsány ty nejvíce použitelné.