Hlavní nadpisy

 • Všechny hlavní nadpisy kapitol (styl Nadpis1) jsou kvůli přehlednosti vždy na nové straně nahoře.
 • Vhodné na konci předchozí strany použít ctrl+enter (pevný konec strany). Je nedůležité, kolik volného místa zbývá na předchozí straně. I kdyby tam byly pouhé dva řádky textu, další hlavní kapitola bude na nové straně.
 • Naopak podkapitoly volný prostor využívají vždy a nedávají se na novou stranu.
 • Kapitola Použité zdroje je také hlavní kapitola. Má tedy použitý také styl Nadpis 1 a rovněž bude na nové stránce nahoře. Na obrázku níže je špatně za předchozím textem.
 • Novou stranu má vždy také prohlášení autorství, zadávací list, abstrakt/anotace, poděkování a obsah (pokud je dokument obsahuje). Rovněž kapitola přílohy začíná na nové straně a je hlavní.
Poslední hlavní kapitola není uvedena na nové straně.

Osamocený nadpis

 • Osamocený nadpis na konci strany není správně. Patří k textu na další straně. Platí i pro popisek tabulek či obrázků.
Dole na straně je osamocený nadpis, patří k textu.
 • Lze před ním použít ctrl+enter, vhodněji však zatrhnout v nastavení odstavce položku „Svázat s následujícím“. (Na textu pravá myš, vybrat položku Odstavec…)
 • V tomto menu (viz níže) se hodí mít zatrhnuty první tří položky.
 • Poslední položka je vhodná u stylu Nadpis 1, kdy automaticky vloží nadpisy na novou stranu a není to třeba dělat ručně.
 • Ostatní položky zajistí, aby nebylo na nové straně třeba jen jedno slovo (tzv. sirotek), což by vypadalo podivně.  Rovněž nedovolí mít v posledním odstavci na straně jen jeden řádek textu (budou minimálně dva).
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-24.png.

Číslování kapitol a (pod)podkapitol

 • Nikdy se číslovky u nadpisů a podnadpisů nepíší ručně! Pokud některý nadpis očíslujeme ručně, zkomplikuje to automatické číslování.
 • Základ je nejprve všem nadpisům (nejlépe už během psaní) důsledně přiřazovat styly (nejčastěji Nadpis1, Nadpis2 a Nadpis3).
Číslování se přiradí automaticky ke správným stylům Nadpis.
 • Číslování se pak snadno vytvoří hromadně automaticky takto:
  1. Záložka Domů
  2. Ikona Víceúrovňový seznam
  3. Zvolit přesně šablonu na obrázku níže
Postup jak přidat k nadpisům hromadně číslování.
 • Občas číslovka při editování textu zmizí, stačí jen znovu přiřadit původní styl a opět se objeví.
 • Výjimečně lze také pro číslování vhodně použít nástroj kopírování formátu (správně očíslovaný nadpis aplikujeme na jiný).
Podceňovaná ikona pro kopírovaní formátu.