Součástí hodnocení akademické práce je její obhájení před odbornou komisí. Obhajoba musí splňovat některé náležitosti a není jen formální součástí (na průběhu mnohdy velmi záleží). Při přípravě na obhajobu je vhodné pamatovat:

 • Základem obhajoby je ve stručnosti seznámit komisi o tom CO, JAK, PROČ, KDY, KDE a S KÝM autor v práci dělal. A na CO autor přišel a CO z toho vyplývá. Případně ČÍM toto mohlo být způsobeno a jak by to vypadalo, KDYBY bylo něco jinak.
 • Obhajoba NENÍ pouhý aritmetický průměr známek z posudků!
 • Autorův (ne) projev může známku výrazně ovlivnit! Své práci a připomínkám z posudků proto musí dobře rozumět.
 • Připomínky z posudků – zcela klíčové, je třeba se na ně zaměřit, vždy na tyto dojde řada.
 • Zbytečně se nestresovat! I komise jsou jen lidé a přirozený úsměv a projev při prezentaci často pomůže více, než nejisté a neohrabané používání hromady odborných a cizích výrazů.
 • Snažit se působit sebevědomě, čím více autor věnuje přípravě, tím lépe bude připravený a vše bude snadnější.
 • Je vhodné se průběžně dívat zúčastněným do očí. Není dobré se dívat do země, nebo (častěji) po celou dobu na prezentaci.
 • Rovněž zvolit pohodlný společenský oděv, ve kterém se bude autor cítit pohodlně a sebevědomě.

Technické náležitosti samotné prezentace obhajoby

 • Prezentace není povinná, ale komise bude překvapená, že ji autor nemá.
 • Prezentaci nejlépe vytvořit v PowerPointu, avšak je dobré se ujistit, zda počítač v prezentační místnosti má obdobnou verzi (nemusí pak fungovat např. přechodový efekt Morph, v horším případě vložená videa). Ideální je, pokud je tam Office 365 (vždy aktuální verze).
 • Prezentace může být vytvořena i v jiném programu, může být např. jako dokument v PDF, nebo sérií obrázků či videa. Přesto je zažitým a konzervativním řešením prezentace v PowerPointu.
 • Pokud se má prezentace předem odevzdat, je vhodné tak učinit včas, případně mít soubor pojmenovaný a uložený ve formátu dle požadavků.
 • Součástí prezentace mohou být také video ukázky, audio ukázky, ale třeba i fyzické předměty. Tyto mohou vhodně více zaujmout komisi.
 • Délka prezentace (počet snímků) by měl vystačit na dobu prezentace, tzn. cca 15 minut projevu.
 • Text na jednotlivých snímcích není nikdy dlouhý; obsahuje pouze body, o kterých bude autor mluvit a komentovat je. Nepřijatelné je kopírování celých odstavců z textové práce a jejich následné čtení!
 • Během obhajoby se přednáší zpaměti, nic se nečte z papírů (vyjma drobných poznámek – cizí slova, letopočty, jména, čísla, která si nepamatuje autor zpaměti). Tyto je vhodné mít připravené na nenápadných kartičkách. Vše má působit připraveně.
 • Prezentace by měla obsahovat jen vybrané (důležité) grafy a tabulky (není dobré nudit komisi 30 obdobnými grafy), fotky, obrázky, nákresy.
 • Výsledky v grafu jsou přehlednější než stejné výsledky v tabulce. Používejte proto grafy.
 • Vystínované 3D grafy jsou méně přehledné než ty jednoduché. A přehlednost je to hlavní, nikdo nechce naštvat komisi, že je pro ně něco nečitelné nebo nepřehledné.
 • Na konci práce bývá běžně vložení snímek s poděkováním za pozornost. Je však vhodné se zdržet např. smajlíků či rádoby vtipných animovaných gifů.
 • Důležitá je čitelnost a přehlednost celé prezentace. Není vhodné vložit na pozadí obrázek a přes něj psát text. Raději tento obrázek dejte na další snímek a pozadí nechte s textem kontrastní.
 • Barevné texty používejte odůvodněně, bezdůvodné animace používejte střízlivě (nejlépe vůbec).
 • Nebojte se dát na celý snímek třeba jednu fotku s popisem (např. odběrové místo vzorku vody). Lepší dva snímky po jedné fotce, než dvě malé fotky na jednom snímku.
 • Pokud v textu práce chybí např. popisky os grafů, špatně formátované tabulky, v prezentaci by toto mělo být už opravené (pokud jsou tyto v prezentaci).
 • Závěr prezentace by měl být pádný, mělo by z něj být jasné, čeho práce dosáhla.
 • Pokud to lze, vyzkoušet prezentaci přímo na projektoru v prezentační místnosti; kvalita obrazu bývá často horší než na monitoru.
 • A TO HLAVNÍ – doma si prezentaci NĚKOLIKRÁT vyzkoušet, nejlépe před někým. Stopnout si délku prezentování, případného diváka se zeptat, zda mu bylo vše zřejmé, čemu nerozuměl (rodič, sourozenec, spolužák). Být zkrátka připraven.