Vložení obsahu

 • Obsah nikdy neděláme ručně (např. pomocí tabulátorů), je to nepraktické a zdlouhavé, často tak může obsahovat chyby.
 • Obsah je vždy před první kapitolou textu, za ním může být uveden seznam použitých zkratek.
 • Než se obsah vygeneruje a vloží, je třeba nejprve důsledně na všechny nadpisy přiradit styly pro nadpisy (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.)
 • Samotné vložení na prázdnou stranu před úvodní kapitolu je následující: V menu záložka Reference, nástroj Obsah. Zde zvolit např. první předdefinovaný vzhled obsahu.
Jak vložit/vygenerovat v dokumentu obsah.

Obsah do obsahu nepatří

 • Vložený obsah má nahoře nadpis Obsah. Na tento však nikdy nepoužije styl Nadpis1.
 • Word by si myslel, že jde o hlavní kapitolu, přidá číslovku 1 a vloží jej rovněž do obsahu včetně strany kam nepatří. (viz příklad níže)
Špatný a správný vzhled stejného obsahu.
 • Rovněž nepoužijeme styl Nadpis 1 nikde před úvodní kapitolu (tou je nejčestněji Úvod, který bude v obsahu uveden jako první).
 • Pro nadpis na titulní straně, případně další nadpisy Autorství, Abstrakt, Poděkování apod., využijeme některý jiný styl.
 • Ten je vhodný udělat vzhledově podobný jako styl Nadpis 1, ale nikdy ne tímto stylem.
 • Lze použít i styl Normální a poté jej upravit nástroji na editaci textu.

Délka a struktura obsahu

 • Obsah by měl být přehledný a tedy stručný, nezabírat několik stran. Na většinu prací mu postačí jedna strana.
 • Je často zbytečné do obsahu vkládat „podpodkapitoly“ (použitý styl Nadpis 3).
Odstraněním nadpisů 3. úrovně se text obsahu zkrátí.
 • Toho docílíme vložením vlastního obsahu: Reference/Obsah/Vlastní obsah/Zobrazit a zvolit úrovně „2“
Postup jak vytvořit vlastní rozsah obsahu.
 • Pro úsporu místa lze v obsahu v nastavení odstavce zmenšit řádkování či mezeru mezi odstavci. Zkrátí se.
Pro zkrácení délky obsahu lze také změnit nastavení řádkování či mezer mezi odstavci.

Častá chyba při vložení obsahu

Pokud se po vložení vytvoří něco takového (viz obrázek níže), může za to nastavení odsazení prvního řádku ve stylu. Stačí označit text obsahu a v nastavení formátu odstavce odsazení prvního řádku zrušit. Vše pak bude v pořádku.

Chyba vzniklá použitím odsazení prvního řádku ve stylu Normální.
Označit obsah a zrušit odsazení prvního řádku .

Zkontrolovat obsah s dokumentem

 • Obsah je vhodný vložit až zcela na konci tvorby, kdy už se nebude text upravovat.
 • Pokud dojde k úpravám textu, je třeba obsah aktualizovat, nebo jej vložit znovu.
 • Je vždy vhodné zkontrolovat, zda poslední kapitola začíná na straně, kde by být měla.
 • Držením ctrl + kliknutím na řádek v obsahu se lze rychle přesunout na zvolené místo v dokumentu.
 • Změna nadpisů v obsahu nezmění nadpisy v dokumentu. Opačně po aktualizaci obsahu ano.
Zde se aktualizuje číslování obsahu, nebo text celý.