Používání a editace stylů

 • Všem textům v dokumentu vždy přiřadíme nějaký styl (což je v podstatě šablonu vzhledu).
 • Běžnému textu se přiřazuje styl Normální, nadpisům dle úrovně důležitosti styl Nadpis 1 (hlavní nadpisy), styl Nadpis 2 (podkapitoly) a Nadpis 3 (pro ještě nižší úroveň, které číslujeme např. 2.2.1).
Takto přiřazujeme všem textům styly.
 • Všechny změny ve formátu textu lze pak dělat snadno hromadně editací samotných stylů (na stylu pravá myš – změnit); u každého vhodně nastavit zarovnání, řádkování, písmo, řez a mezeru před/za odstavcem.
 • Pokud je pak třeba změnit např. velikost u všech hlavních nadpisů, netřeba procházet desítky stran, ale postačí změnit styl Nadpis1 a vše se naráz změní.
Zde nastavíme vlastnosti stylu.
 • Jen zcela výjimečně texty editujeme nástroji nalevo (viz přeškrtnutá část). Použití např. pro indexy nebo texty zvýraznění některých slov.
Nástroje v menu pro editaci textu používáme zřídka.

Řádkování a zarovnání textu

 • Nenastavujeme pro každý odstavec ručně, ale ve stylech (viz výše)!
 • Řádkování v textu bude vždy 1,5 násobku.
 • Text v dokumentu zarovnáme do bloku nebo doleva. Oboje je správně. Většina lidí preferuje zarovnání do bloku.
 • Odsazení prvního řádku textu je přežitek z doby psacích strojů, dnes je zbytečné. Opticky se oddělí odstavce od sebe lépe mezerou mezi nimi (formát odstavce).
Každý text bude mít řádkování 1,5 násobku řádku. Vlevo nastavíme mezery mezi odstavci.
 • Pokud je odsazení prvního řádku požadované, nedělá se mezerníkem či tabulátorem, ale v nastavení odstavce ve formátu stylu.
Pokud je třeba, zde nastavíme odsazení prvního řádku v odstavci. Není to ale nutné.

Mezery mezi odstavci

 • Mezery mezi odstavci či nadpisy nikdy neděláme klávesou Enter.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-6.png.
 • V dokumentu zapnout zobrazení formátovacích znaků, bude tak zřejmé, kde v textu nějaké chyby jsou.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-4.png.
Ikona zobrazí v celém textu formátovací znaky. Tak odhalíme případné nedostatky formátu.
 • Chybné mezery co jsou navíc vymazat klávesou delete nebo backspace (záleží, zda je kurzor před nebo za mezerou).
 • Správnou mezeru vytvoříme v nastavení odstavce, ve formátu odstavce. Uděláme to hromadně ve stylech.
 • Nadpis je vlastně také odstavec. Za hlavním (styl Nadpis 1) se např. hodí udělat mezera 18 bodů, mezi odstavci (styl Normální) pak 6 b.
 • Na titulní straně jsou mezery větší, jde tam třeba nastavit mezeru 150 bodů a není tak třeba dělat mezery klávesou Enter.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.png.
Zde zadáváme mezeru mezi odstavci. Nadpis je také vlastně odstavec.

Barvy textu v dokumentu

 • Word má pro styly nadpisů 1 a 2 předvolenou modrou barvu. Vypadá to moderně a přehledně. Nicméně…
 • Řada hodnotitelů preferuje konzervativní a formální černou barvu. Černou barvou se nic nezkazí, nikdo ji autorovi nevytkne. Je vhodné ji tedy použít.
 • Během psaní rozsáhlé práce je vhodné dočasně si udělat nadpisy např. červeně, pro přehlednější orientaci autora v textu. Ve finále se pak snadno editací stylu změní vše na černou.
 • V textu je také vhodnější pro zvýraznění slov použít řezy písma než barvu. Vždy je třeba myslet také na možnost, že práce bude tisknuta černobíle, a tedy i proto barvy raději ignorovat.
Ačkoliv defaultně je pro nadpisy ve Wordu barva modrá, vhodněji je uděláme raději černé.