• Využívat konzultace (tyto nemusí být sice povinné, ale není nic horšího než nakonec zjistit, že práce odbíhá od tématu a není splněna, že počet měření či rozsah výzkumu je nedostatečný.
  • Každé téma má těžiště v jinou dobu (vegetační doba rostlin, aktivita živočichů či přístupnost vybrané lokality, pod sněhem se minerály pro geologickou charakteristiku nebo rostliny pro floristický průzkum špatně hledají) – vhodně a včas si tedy rozvrhnout, kdy s prací začít.
  • Teorii vhodné zpracovat průběžně, praktickou část na dobu , kdy bude získávání výsledku optimální (např. rostliny v době, kdy kvetou).
  • Zadání práce lze po konzultaci s vedoucím práce pozměnit. Např. z důvodu změny podmínek, nedostatku času, nového lepšího nápadu.
  • Akademická práce se nenapíše sama a nelze ji v obhajitelné kvalitě sepsat za týden, a hlavně ne s výzkumnou částí.
  • Snadno lze u obhajoby za pomocí několika otázek zjistit, zda jste práci (nebo její část) vypracovali skutečně sami. Vyhněte se tedy tomu, si ji nechat někde vyhotovit.
  • Raději tedy sepsat průměrnou práci, které autor rozumí než veledílo, které mu (byť jen z části) sepsal někdo jiný, a kterému poté nerozumí.
  • Je rozhodně doporučeno vybrat si vlastní téma práce (pokud to lze a najde se ochotný vedoucí práce), která bude autora alespoň trochu bavit. Výhrou je, pokud autora téma skutečně zajímá, jak by to ostatně mělo i být.
  • A ještě jednou raději i na závěr: vše je o komunikaci a konzultacích.