• Využívat konzultace (tyto nemusí být povinné, ale není nic horšího než nakonec zjistit, že práce odbíhá od tématu a není splněna, že počet měření či rozsah výzkumu je nedostatečný.
 • Každé téma má těžiště v jinou dobu (vegetační doba rostlin, aktivita živočichů či přístupnost vybrané lokality, pod sněhem se minerály pro geologickou charakteristiku nebo rostliny pro floristický průzkum špatně hledají) – vhodně a včas si tedy rozvrhnout, kdy s prací začít.
 • Teorii vhodné zpracovat průběžně, praktickou část na dobu , kdy bude získávání výsledku optimální (např. rostliny v době, kdy kvetou).
 • Zadání práce lze po konzultaci s vedoucím práce pozměnit. Např. z důvodu změny podmínek, nedostatku času, nového lepšího nápadu.
 • Akademická práce se nenapíše sama a nelze ji v obhajitelné kvalitě sepsat za týden a hlavně ne s výzkumnou částí.
 • Snadno lze za pomocí několika otázek zjistit, zda jste práci (nebo její část) vypracovali skutečně sami. Vyhněte se tedy tomu, si ji nechat někde vyhotovit.
 • Raději sepsat průměrnou práci, které autor rozumí, než veledílo, které mu (byť jen z části) sepsal někdo jiný, a kterému poté nerozumí.
 • Je rozhodně doporučeno vybrat si práci, která bude autora alespoň trochu bavit. Výhrou je, pokud jej skutečně zajímá, tak by to ostatně mělo i být.
 • A ještě jednou raději i na závěr: vše je o komunikaci a konzultacích.

Rady pro editaci

 1. Na všechen text používat styly.
 2. Změny formátu textu měníme ve stylech.
 3. Všechny cizí myšlenky je nutno citovat.
 4. Citace musí být podle ČSN.
 5. Použít obrázky jen pokud je dohledatelný autor.
 6. Levý okraj bývá širší kvůli vyvazování práce.
 7. Černá barva v nadpisech nikoho neurazí.
 8. Strany se číslují od Kapitoly 1 (patrně Úvod).
 9. Neignorovat neopravené pravopisné chyby.
 10. K nadpisům se číslování nepíše ručně.
 11. Zdroje jsou uvedeny v kapitole Zdroje.
 12. Všechny objekty je nutno popsat a citovat zdroj.
 13. Obsah se nedělá ručně, generuje z nadpisů.
 14. Cizí texty nekopírujeme, ale parafrázujeme.
 15. Hlavní nadpisy jsou vždy na nové straně.
 16. Akademická práce je formální,
 17. Obrázky nikdy neobtéká žádný text.
 18. Obrázky ne vedle sebe, ale pod sebe.
 19. Text je zarovnán do bloku, řádkování 1,5 násobku.
 20. Mezery mezi texty se dělají v nastavení odstavce.
 21. Pro různou orientaci či velkost stran jsou třeba oddíly.
 22. Mezi ne/číslované strany dokumentu je třeba dát oddíl.
 23. Abstrakt/anotace shrnuje stručně obsah celé práce.
 24. Poděkování není povinné, ale doporučuje se.
 25. Nadpisy před Úvodem neděláme stylem Nadpis 1.
 26. Za titulní stranu patří titulní list, v el. verzi jeho sken.
 27. V kapitole Výsledky tyto nekomentujeme, to až v diskuzi.
 28. V závěru je stručně co práce zjistila, jaký je její přínos.
 29. Kniha bývá důvěryhodnější než online zdroje.
 30. Objekty (obrázky, tabulky aj.) nepřesahují okraje strany.
 31. V textu nejsou osamocené nadpisy, svazují se s texty.
 32. Vhodně použít odrážky namísto dalších podkapitol.
 33. Úroveň nadpisu změníme aplikací jiného stylu Nadpis.
 34. Obsah nepatří do obsahu a nemá žádné číslování.
 35. Délka práce se měří na normostrany (1NS=1800 znaků).
 36. Odsazení prvního řádku se nastavuje ve stylu Normální.
 37. Nezapomenout aktualizovat obsah, pokud se změní.
 38. Buňky v tabulkách je vhodné vždy vertikálně zarovnat.
 39. Obdobné tabulky i obrázky by měly být stejně velké.
 40. Vkládáme jen objekty, na které se v práci odkazujeme.
 41. Obrázky zarovnáváme na straně vlevo nebo na střed.
 42. Objekty popisujeme pomocí nástroje Vložit titulek.
 43. Název souboru by měl obsahovat jméno a druh práce.
 44. Ctrl+enter používáme pro pevné zakončení strany,
 45. Ctrl+shift+mezera vytvoří nedělitelnou/tvrdou mezeru.
 46. Win+shift+s udělá výstřižek strany do schránky.
 47. Práci je vhodné pravidelně konzultovat s vedoucím.
 48. Text či objekt z neznámého zdroje nepoužijeme.
 49. Přílohy na konci začínající stranou s jejich seznamem.
 50. Výsledky práce musí být v souladu s jejím zadáním.