Interpunkce

 • Mezi slovy se vždy používá vždy jen jedna mezera.
 • Odsazení slov děláme pomocí tabelátorů, tabulek, zarážek – ne mezerníkem!
 • Za čárkou ve větě, tečkou, vykřičníkem a otazníkem děláme mezeru. Nikdy před nimi.
 • Pokud končí věta zkratkou, není už další tečka (nejsou tedy dvě tečky)!
 • Před atd. apod. aj. se nedělá čárka (viz příklad níže).

Já , ty , a Petr . My všichni ! Už víš : proč ?
Já, ty a Petr. My všichni! Už víš: proč?
Byl tam pes, kočka, králík, atd..
Byl tam pes, kočka, králík atd.
Byla tam zvířata (pes, kočka aj.).
Byla tam zvířata (pes, kočka aj.)

 • Před levou závorkou se píše mezera, za ní ne.
 • Před pravou se mezera nepíše, za ní ano.
 • Pokud je před závorkou tečka kvůli zkratce, další se za ní už nedělá.

Byl tam králík (a pes a kočka).
Byl tam Petr (známý zpěvák mj.)

Různé

 • Předložky by neměly být osamoceny na konci řádku. Toto se ovšem často děje, protože jsou krátké a na konec řádku se ještě „vejdou“. V se to často toleruje, nicméně by se toto nemělo vyskytovat u nadpisů, kde je to viditelné mnohem více (o titulní straně nemluvě)!
 • Akademické tituly končí tečkou (Mgr., Ing., Bc., PhD. aj.)
 • V titulech Ph.D., Th.D., Ing.arch. apod. se mezera nedělá. v Zahraničí to může být ovšem jinak.
 • Akademické tituly by měly být v textu vždy u jména na stejném řádku.
 • Nízké či krátké číslovky se píší slovem (pět, dvacet, sto, dva tisíce), pokud nejde o čísla s jednotkami (5 m, 20 kg, 100 km) či letopočet (r. 2000). 
 • Nedělitelnou mezerou (ctrl+shirt+mezerník) se spojují akademické tituly od jmen, jednotky od čísel, zkratky (více viz níže). 
 • Pokud používáme v textu psaní dat, použijeme pro celou práci jednotný formát (25. listopadu 2020 nebo 12/3/2019 apod.)
 • Velké číslovky mívají oddělené tisíce, tedy např. 3 456 000 ks. Někdy lze oddělit tisíce tečkou 1.300 Kč. Letopočty takto neoddělujeme.
 • Věta nikdy nezačíná číslicí, tedy běžně se používá před číslovku vložení jiného slova např. tedy: Dne 20. května byla výstava.

Dělení slov

 • Word umí dělit slova, reálně se to však používá pouze výjimečně (menu Rozložení / Dělení slov).
 • Pokud budete slova někdy dělit, pak není vhodné, aby bylo pod sebou několik rozdělených slov (viz příklad níže).
Příklad nesprávného formátování.

Nedělitelná mezera

Tvrdá (nezlomitelná) mezera zabraňuje zalomení (rozdělení) textu na konci řádku. Třeba „10 kg“ bude špatně, pokud bude číslovka na konci jednoho řádku a jednotka na začátku řádku dalšího. Zde příklady, kdy je vhodné do textu vložit nedělitelné mezery:

Příklady, kde se dělají (nedělitelné) mezery.

Tvrdá (nezlomitelná) mezera zabraňuje zalomení (rozdělení) textu na konci řádku. Třeba „10 kg“ bude špatně, pokud bude číslovka na konci jednoho řádku a jednotka na začátku řádku dalšího. Zde příklady, kdy je vhodné do textu vložit nedělitelné mezery:

Navíc by bylo ideální nedělitelné mezery mít i za všemi předložkami. Nedělitelná mezera se píše kombinací kláves ctrl+shift+mezerník (namísto prostého zmáčknutí mezerníku.

Pomlčka – spojovník – minus

Jsou tři různé „pomlčky“. Každá má jiný smysl a správnost užití.

Spojovník (krátká čárka): 

 • modro-zelený,
 • nebude-li,
 • propan-butan,
 • 1-fenyl-2,3-pyrazol.

Pomlčka (delší čárka):
je s mezerami na obou stranách; mezi slovy i čísly (2000–2010).

Minus (krátká čárka, polohou o něco výše, než spojovník):
v rovnicích s nedělitelnými mezerami z obou stran. (4-2=2)

Uvozovky

Slouží nejen k označení přímé řeči v textu, ale i pro zdůraznění některých slov (třeba z důvodu dvojsmyslu či sarkasmu). V češtině se užívají tyto dva druhy uvozovek, viz příklad níže.

Myslím si, že je to ,výborný‘ nápad, řekla mu jízlivě.

V angličtině se naopak používají jen uvozovky horní, proto občas dochází k jejich chybnému, nesprávnému užívání v českém textu.

Trojtečka – výpustka

 • Tři tečky se nazývají výpustka
 • Jsou vždy tři a ve Wordu je pro ně znak trojtečka.
 • Nikdy to není více či méně teček.
 • Používají se opravdu zřídka, v akademické práci vlastně nikdy.

Jednotky a mezery

Číslovka a jednotka bez mezery označuje přídavné jméno, to stejné s mezerou podstatné jméno. Zde několik příkladů:

 • 40 % = čtyřicet procent
 • 40% = čtyřiceti procentní
 • 5 m = pět metrů
 • 5m = pětimetrový
 • 12 ° = dvanáct stupňů
 • 12° = dvanácti stupňový
 • 12 °C = dvanáct stupňů Celsia

Číslované body

Číslované body oddělujeme závorkou nebo tečkou. Ne oboje naráz!

1) Kapitola
2) Kapitola
1. Kapitola
2. Kapitola
1.) Kapitola – Chyba! Ne oboje!
2). Kapitola – Chyba! Ne oboje!

Čas a datum

Správně čas zapisujeme takto (hodiny, minuty, sekundy):

 • 12:30
 • 12:30:00
 • 12.30:00 (za hodinami může být tečka i dvojtečka)

Datum lze zapisovat různě, ale třeba nezapomínat na mezery!

 • 12. května 2020
 • 12. 05. 2020
 • 12. 5. 2020

Jde vlastně o řadové číslovky, za ty děláme tečku a mezeru. Podobně jako třeba třída 4. A nebo 2. B.

Symboly a další speciální znaky

 • Ve Wordu na záložce Vložení je napravo možnost vložit symboly.
 • Stejně tak lze vložit symboly klávesou Win + . (tečka).
 • Nebo ve Startu Windows lze spustit aplikace „mapa znaků“.
Tři možnosti jak vložit do textu symboly a zvláštní znaky, včetně cizích písem.

Vykání

V úředním dopise je běžné, že se u zájmen Vy, Vám, Vámi apod. píše i uprostřed věty velké písmeno. Jde o vyjádření úcty a částečně i přežitek z doby minulých. Při neformálním psaní se nepoužívá. Pokud autor váhá, zda velké písmeno při oslovení použít, nic se tím nezkazí.

Malá písmena u názvů

Kdysi se slovo internet psal s velkým písmenem na počátku, bylo to jméno sítě. Dnes už jde o běžné zažité slovo, lze psát spisovně oboje. Stejně jako názvy aut, letadel, sýrů. Kdysi šlo o konkrétní výrobek, dnes už o běžný. Příkladem např. slova internet, cola, eidam, fabia, airbus.

Bodové seznamy

Častá chyba, kdy autor neví, zda za slovy použít tečku, čárku nebo nic. Pokud se seznam skládá s krátkých položek, je vhodné jej napsat jako v příkladu níže. Je to vlastně jedna dlouhou větu, oddělená čárkami a na konci je tečka (viz níže).

Maturitní předměty jsou:
• matematika,
• anglický jazyk,
• český jazyk.

Pokud jsou jednotlivé body dlouhé, je vhodné je napsat jako věty:

• Škola má asi 600 žáků.
• Byla založena před 20 lety.
• Najdete ji v Horní Dolní.

Nutno především dodržovat jednotnou velikost písma u položek na začátku seznamu a jednotnou interpunkci na konci. To je viditelné na první pohled.

Škola má asi 600 žáků.
• byla založena před 20 lety
• najdete ji v Horní Dolní.