Záhlaví strany

 • V záhlaví strany mohou/nemusí být uvedeny údaje o dokumentu, např. autor a název práce.
 • Pokud pak někdo najde např. jen jednu vytisknutou stranu nějakého dokumentu, poznáte tak, čeho je součástí.
 • Do záhlaví se lze dostat dvojklikem myši. Opět dvojklikem pak zpět do hlavní části strany s textem.
 • Text v záhlaví nebude u titulní strany, protože na ní jsou stejné údaje uvedeny níže (bude tedy třeba vložit druhý oddíl a odpojit z něj v záhlaví oddíl předchozí).
 • U rozsáhlých prací může být pro lepší orientaci v záhlaví uvedena kapitola.
Příklad záhlaví s uvedeným názvem práce a jménem autora.

Zápatí strany

 • V zápatí bývá nejčastěji uvedeno číslování stránek dokumentu.
 • Pravidla pro číslování, které strany číslujeme a které ne, viz níže.

Číslování stran v dokumentu

 • Čísla stránek vložíme do zápatí dokumentu (dvojklik dole na straně).
 • Vkládáme jej dolů na střed nebo doprava. Nikdy ne doleva ke hřbetu (nepraktické při listování vyvázanou prací).
 • V zápatí tedy na záložce Vložení použít ikonu Číslo stránky.
Ikona pro vložení číslování stran v dokumentu.

Které strany číslujeme

 • První očíslovanou stranou bude první hlavní kapitola, často je to Úvod. Jemu předcházející strany nemají uvedená čísla stran!
 • Avšak cifra zde na dolní straně nebude 1, ale skutečná strana od počátku práce včetně např. vloženého zadávacího listu. Tedy na vzoru vlevo je to cifra 3.
 • Naopak na konci dokumentu bývají přílohy, které mívají číslování stran vlastní nebo žádné. Opět tedy už číslování nepokračuje.
 • Na příkladu seminární práce níže bude nutno použít tři oddíly. (záložka Rozložení/konce/další stránka; odpojit vždy předchozí a vložit číslování dle potřeby. )
Příklad seminární práce a správného číslování stran.
Příklad úvodních stran DP, zde první číslovanou stranou je až ta poslední s úvodem.

Oddíly

Vložení oddílu/ů do dokumentu je nutné, pokud je třeba některé části formátovat odlišně. Často jde o tyto vlastnosti:

 • číslování stran
 • text v záhlaví
 • orientace strany
 • velikost strany
 • orámování strany

Postup vložení oddílu za obsah (protože strana s obsahem nemá číslovanou stranu a následná s první kapitolou ano, je tedy nutno vložit oddíl).

 1. Za obsah dáme kurzor (nutno až za objekt obsahu!).
 2. V menu záložka Rozložení / Konce / Další stránka (vznikne oddíl).
 3. Pokud se na další stranu vloží prázdná strana, vymazat ji (delete).
 4. Kurzor vložit do zápatí v novém oddílu (patrně v oddílu 2).
 5. V menu na záložce Záhlaví a zápatí odznačit položku Propojit s předchozím (pokud není prosvětlená, není kurzor ve druhém oddíle).
 6. Nyní je možno v každém oddíle udělat odlišné formátování číslování stran; tedy v první části žádné a od obsahu dále pak už bude.
Vložit kurzor za obsah; zde bude končit první oddíl.
Poté takto vložíme nový oddíl.
Zde je nutno odkliknout jedinou zapnutou položku.

Dle potřeby se postup opakuje v jiné části dokumentu (například na konci první strany příloh).